Danish Nurses Council Declares Circumcision Unethical


The Danish Nursing Council issued a statement on behalf of their youngest patients - infant boys, writing:

The circumcision of boys without medical indication is ethically unacceptable when the procedure is performed without the informed consent of the young person, and such consent can only be given once the child is of official age. 

Deputy Chairman of the Danish Nursing Council, Anni Pilgaard, added that:

Cutting is often done in connection with cultural and religious affiliation, and it is an intervention that permanently changes a child's body, so that the intervention eliminates a child's ability to make decisions about his own body. Therefore, circumcision of boys should not be done before a young person is of legal age, and can decide whether he wishes [to remain intact] or be circumcised. 

The Danish Nursing Council also included the following remarks in their statement:

The [circumcision] operation is in violation of the United Nations' Convention on the Rights of the Child, which states that children must be protected from traditionally bound rituals that may be harmful to their health.

A growing number of nations have called for an introductory age minimum for circumcision surgery of 18 years of age -- when a young person can make decisions over his own genitals. This is a legal move that is supported by the vast majority (87%) of Denmark's citizens.


Press release: 
Omskæring af drenge bør kun ske efter den unge er myndig

Omskæring af drenge bør ikke finde sted uden en medicinsk begrundelse, medmindre han er myndig og selv giver sit samtykke til indgrebet. Sådan lyder meldingen fra Dansk Sygeplejeråd i debatten om omskæring af drengebørn efter, at sagen har været drøftet i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Omskæring af drengebørn har været debatteret i Danmark i årtier. Dansk Sygeplejeråd har besluttet at ændre holdning til emnet og ligger dermed på linje med Lægeforeningen i spørgsmålet om omskæring af drenge, hvis holdning er, at med mindre der er en medicinsk grund til indgrebet, bør det ikke foretages, før drengen er myndig og kan give samtykke. På Dansk Sygeplejeråds kongres i 2016 var emnet til debat, og melding var, at DSR nøje ville følge stillingtagen til dette vigtige etiske emne også set i lyset af eksempelvis Lægeforeningens holdning. Lægeforeningen har for nylig valgt at præcisere sin politik om omskæring af drenge, hvilket erstatter foreningens hidtidige politikpapir fra 2012.

”Dansk Sygeplejeråd har valgt at følge Lægeforeningens holdning og ligger dermed ikke på linje med Sundhedsstyrelsen”, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.

”Beslutningen om at lade sig omskære bør være et personligt valg, som den enkelte giver sit samtykke til. Spørgsmålet om omskæring kan ikke overlades til et barns forældre, fordi der er tale om et indgreb, der ikke kan gøres om, som både er smertefuldt og som ethvert andet kirurgisk indgreb, indebærer risiko for komplikationer,” siger Anni Pilgaard.

”Omskæring sker ofte i forbindelse med kulturelle og religiøse tilhørsforhold, og der er tale om et indgreb, som permanent ændrer barnets krop, hvorfor indgrebet reducerer barnets mulighed for selv at bestemme over sin egen krop. Derfor bør omskæring af drenge ikke foretages, før den unge er myndig, og selv kan afgøre, om han ønsker omskæring,” siger Anni Pilgaard.

Indgrebet betegnes som i strid med FN's Børnekonvention, hvor der bl.a. står, at børn skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, som kan være skadelige for deres helbred.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...